Studievägledning

Skolans studie- och yrkesvägledare, SYV, hjälper dig med studie- och yrkesvalsfrågor. Du kan boka tid hos studiehandledaren för enskilda samtal om gymnasieval och yrkesvalsfrågor.

Genom vägledning av studiehandledaren kan du som är elev på skolan:

  • Få ökad självkännedom och kunskap om att göra olika val och att fatta egna beslut
  • Bli medveten om olika utbildnings och yrkesmöjligheter
  • Få extra stöd inför studie- och yrkesval

Vägledningssamtal

Alla elever erbjuds under årskurs 9 vägledningssamtal. Samtalet rör sig ofta kring följande frågor:

  • Vem är jag och vad vill jag?
  • Vilka starka sidor har jag som kan användas i yrkeslivet?
  • Vilka alternativ har jag?
  • Vem kan jag bli?
  • Vart vill jag nå?
  • Hur gör jag upp en plan för att nå mitt mål - delmål, studieteknik?

Information på Hjärntorget

Särskild information riktad till elever i årskurs 9 och deras vårdnadshavare finns även på Hjärntorget. För användarkonto - kontakta skolans IKT-pedagog eller expeditionen.

Utbildningsguiden Skolverket

Här finns information om gymnasieskolan.