Samir och Grofo

Bergsjöskolan uppmärksammar romernas nationaldag

Publicerad 5 april 2023

Eleverna på Bergsjöskolan klappar i takt till musiken när Samir och Grofo drar igång på gitarrerna. Här firas romernas nationaldag med mat, musik och romsk kultur.

Egentligen är det den 8 april som är romernas nationaldag, men eftersom det då är påskafton passar man på att fira romernas dag redan idag.

- Det är andra året i rad som vi firar romernas dag, berättar Monzer El-Sabini, rektor på Bergsjöskolan. Det är viktigt att fira alla minoriteter. Alla människor har ett lika värde. Här på Bergsjöskolan finns många olika nationaliteter och kulturer och de berikar varandra och det svenska samhället.

Från scenen får eleverna höra både musik och berättelser

På scenen finns två musiker Samir och Grofo. Båda jobbar som brobyggare på skolorna i nordost och Samir har också fått tjänst som musiklärare på Bergsjöskolan. De spelar och sjunger flera sånger, bland annat romernas nationalsång och berättar om varför man firar. Flaggan är hissad på skolgården och Grofo berättar om varför den ser ut som den gör och vad färgerna betyder och eleverna lyssnar fängslat. Efter föreställningen på Bergsjöskolan kommer de att åka vidare till Backegårdsskolan, Gärdsåsskolan och Lärjeskolan för att uppmärksamma romernas nationaldag och göra om samma föreställning där.

Fler aktiviteter i veckan

Dagen till ära har även Måltidsservice i Nordost bidragit genom att laga och servera en gulaschgryta efter romskt snitt i bamba. Tidigare i veckan var några klasser på Bio Roy och såg filmen om Katarina Taikon med efterföljande samtal.

- Det var oerhört gripande och eleverna var verkligen intresserade trots detta svåra ämne om hur romer behandlats, berättar Eva Andersson Berglund, biträdande rektor. I efterföljande samtal berättade Katarina Taikons dotter Angelica Ström, att först som femtioåring vågade hon berätta att hon var rom.

Den 8 april uppmärksammas Internationella romadagen!

Romadagen firas för att minnas den första romakongressen i London den 8 april 1971. Då antogs officiellt den romska flaggan och den romska nationalsången Gelem, gelem som betyder ”Jag vandrar och vandrar”. 

Romadagen 8 april uppmärksammas genom en utställning på Konsthallen


Mer information om arbetet med romsk inkludering i grundskoleförvaltningen har Fredrika Ideblad, samordnare för brobyggarverksamheten. Brobyggarna kommer gärna ut till skolorna för att informera om romsk kultur och historia. Då tar de gärna med kulturlådan och spelar musik för eleverna.


FAKTA

En av fem nationella minoriteter

Romer är en av Sveriges fem nationella minoriteter och romernas språk romani chib är ett av våra nationella minoritetsspråk. Inom den nationella minoriteten romer finns fler olika grupper som har olika språk/ varieteter och kultur. Den svenska minoritetspolitiken ska ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka möjligheterna till inflytande och stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Göteborgs Stad har en plan som stöttar, stärker och skyddar de nationella minoriteterna.

Ökad kunskap om nationella minoriteter ökar tryggheten - Göteborgs Stads intranät (goteborg.se)