Specialförskola

Specialförskolan är en integrerad del av förskolan, Arves Marias väg. Verksamheten består av två avdelningar, Solsten och Månsten.

”Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och vara en tillgång till gruppen.”

 Lpfö-98, rev.2018 (s.10)

Här går barn med flerfunktionsvariation och är en unik verksamhet med färre antal barn och med en hög personaltäthet. Det innebär att varje barn, utifrån sina egna specifika förutsättningar ges möjlighet till utveckling och lärande. Miljön är utformad med hänsyn till barnens varierande behov för att locka till lek, nyfikenhet och rörelse, samt för att stimulera barnens alla sinnen. 

Utomhusmiljö

Förskolegården inbjuder till möten med förskolans övriga barn genom t.ex. våra odlingar, lek och sång. På gården finns bland annat en kompisgunga och en studsmatta som inbjuder till gemenskap med andra barn, samt möjlighet till kroppsuppfattning för det enskilda barnet.                      

Den variationsrika närmiljön ger möjlighet till att gå på upptäcktsfärd, höra löven rassla och fåglar sjunga, känna vinden, lyssna på bäckens porlande och känna dofter av naturen. Men också till doft av våt asfalt eller lyssna på bilarnas susande, eller besöka torget. Miljön runt förskolan gör att vi går ut vid flera tillfällen varje vecka med olika syften, bl.a för upplevelser genom våra projekt, sångsamling eller för vila och återhämtning.

Kommunikation

Kommunikation är en viktig del av vårt arbete, att hitta den kommunikation som fungerar för det enskilda barnet. Det handlar om rätten att bli förstådd, vara förberedd och att vara delaktig. Vi använder oss av olika kommunikationssätt som komplement till det verbala språket, t.ex kroppsspråk, TAKK, bilder och tekniska hjälpmedel. 

”Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar”

Lpfö-98, rev.2018 (s. 6)