Vår förskola

Förskolan har plats för cirka 70 barn. På förskolan finns 4 avdelningar. På varje avdelning finns tre personal. Personalen är både förskollärare och barnskötare.

De fyra avdelningarna är indelade i olika åldersgrupper där Månen är en avdelning för de mindre barnen.

  • Jorden 1 – 5 år
  • Månen 1 – 3 år
  • Orion 1 – 5 år
  • Solglimten 1 – 5 år

Förskolans byggnad

Byggnaden består av två våningar. På första våningen finns förskolan och på andra våningen finns undervisning för nyanlända skolbarn.

Utemiljön

Barnen har tillgång till en stor gård med flera sandlådor, klätterställningar, gungor, bänkar och bord. Det finns en härlig backe som barnen kan klättra i och åka pulka i. Barnen är ute varje dag och tycker mycket om att vara på gården.