Arbetssätt


Här får barnen utvecklas genom leken. Vi arbetar mycket med skapande där barnens fantasi och kreativitet stimuleras.

Stimulerande miljö

De fyra avdelningarna är uppdelade i två spår. Vilket innebär att två avdelningar samarbetar tätt ihop. Lokalerna används på ett sätt som ger barnen en stimulerande och inbjudande miljö för glädjefylld lek.

Språket i fokus

Flera av personalen är flerspråkiga. Vi använder sång, musik sagor och berättande i det dagliga arbetet med barnen för att utveckla deras språk. Förskolan erbjuder vid behov stöd i modersmål.