Foto: Moa Kim

Bokstart i Angered


Bokstart är en nationell satsning som handlar om att lyfta den tidiga språkutvecklingen. Nyblivna föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. På så sätt utvecklas barnets språk och läsintresse.

Bokstart i Gårdsten och Lövgärdet

Du som bor i Gårdsten och Lövgärdet och får ditt första barn, erbjuds hembesök av personal från Angereds bibliotek. Det första besöket sker när barnet är sex månader. Ditt barn kommer att få gåvoböcker och personalen kommer att berätta om läsning och inspirera dig till att läsa tillsammans med ditt barn.

Om Bokstart

Bokstart har funnits i många år i närmare 40 länder. Mellan åren 2015 och 2018 bedrevs Bokstart i Göteborg som pilotprojekt i avgränsade områden i Bergsjön och Gårdsten. Satsningen finansierades av Statens Kulturråd.

I Göteborg pågår sedan några år ett stort arbete för att göra vår stad mer jämlik. Genom Jämlikt Göteborgs fokusområde Staden där vi läser för våra barn har Bokstart nu utökats och blivit en kommunal verksamhet. Sedan våren 2018 finns Bokstart i Gårdsten, Lövgärdet, Hjällbo, Hammarkullen, Östra Göteborg, Tynnered samt Norra och Södra Biskopsgården.

Hembesöken sker hos familjer som fått sitt första barn eller sitt första barn fött i Sverige. Det lokala biblioteket samverkar med barnhälsovården och delar ut gåvoböcker även till avdelningar för yngre barn på förskolorna i de aktuella områdena.

Mer information och kontaktuppgifter

Vill du veta mer om bokstart kan du läsa på Bokstart och Göteborgs stads webbplatser. Du är också välkommen att kontakta verksamhetens lokala samordnare, Gertrud Widerberg, e-post: gertrud.widerberg@kultur.goteborg.se.