Foto: Faruk Abdullahi

Lokaler och utrustning


På Angereds bibliotek kan du låna dator, skriva ut, kopiera och skanna.

Tillgänglighet

Biblioteket ligger i markplan och har dörröppnare. Mer detaljerad information om tillgängligheten på Angereds bibliotek hittar du i tillgänglighetsdatabasen.

Tyst läsrum

Det finns ett tyst läsrum/studierum för dig som vill sitta och läsa helt ostört. I rummet ska ljudet på mobiltelefoner och datorer vara avstängt.

Dator för besökare.

  • 4 internetdatorer för vuxna 60 minuter
  • 2  internetdatorer för vuxna 30 minuter
  • 2 internetdatorer för barn 60 minuter
  • 1 internetdator för ungdomar 60 minuter 

För att använda datorerna behöver du bibliotekskort och pinkod. Har du ingen pinkod kan du skaffa den på biblioteket. Bibliotekskort och ID-kort krävs. För att logga in på datorerna använder du bibliotekskortsnummer eller personnummer samt pinkod.

I alla våra datorer kan du använda USB-minne. Du kan inte spara någonting direkt på datorn.

Samtliga datorer är bokningsbara via Netloan.

Regler för datoranvändning

Du får inte söka efter eller publicera pornografiskt, rasistiskt eller olagligt material. 
Du får inte utnyttja någon annans lösenord eller identitet. 
Var rädd om utrustningen och arbetsmiljön. 
Lämna den i gott skick och anmäl eventuella fel och skador till personalen.

Hörlurar

Vill du lyssna på musik eller andra ljudfiler vid datorerna finns det hörlurar till utlån i informationsdisken.

Skrivare

Du kan skriva ut i svartvitt eller färg från bibliotekets datorer. Innan du skriver ut sätter du in pengar på ditt bibliotekskort. Du kan skriva ut upp till tre svartvita sidor om dagen gratis från våra datorer, därefter gäller följande priser:

  • A4 svartvitt 2 kronor per sida
  • A4 färg 5 kronor per sida

Betalning sker i informationsdisken. Vi accepterar betalning med kreditkort, kontokort och Swish.

Katalogsökning

En dator finns för sökning i bibliotekskatalogen Gotlib och i bibliotekens databaser. Från denna dator kan du även boka bibliotekets datorer.

Trådlöst nätverk

På Angereds bibliotek får du gratis tillgång till trådlöst nätverk. 

Kopiator

Priser för att kopiera hos oss:

  • A4 svart-vit 2 kronor per kopia
  • A4 färg 5 kronor per kopia
  • A3 svart-vit 4 kronor per kopia
  • A3 färg 10 kronor per kopia

Betalning sker i informationsdisken. Vi accepterar betalning med kreditkort, kontokort och Swish.

Kopieringsregler

Upphovsrättslagen (1960:729) reglerar din rätt att kopiera andras verk.

Kopiering av hela verk

Det är förbjudet att kopiera hela verk, till exempel böcker och kurslitteratur. Det är bara tillåtet att kopiera begränsade delar av en bok.

Det du kopierat får endast användas för privat bruk. Med privat bruk avses användning som inte på något sätt kan anses kommersiell.

Fri kopiering av vissa typer av material

Författningar, beslut av myndighet, yttrande av svenska myndigheter och officiella översättningar av nämnda verk omfattas inte av upphovsrätt och kan alltså fritt kopieras.

Skanner

Du kan skanna in dokument och skicka dem till en mejladress. Det är gratis att skanna.