HBTQ-certifiering


Actionparks verksamhet är HBTQ-certifierad.

Göteborg ska vara en stad för alla. Därför arbetar Actionpark aktivt mot fördomar och normer som utestänger människor. För oss betyder det att alla människor som besöker parken ska känna sig välkomna till en trygg plats att vara på oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Som ett led i detta är verksamheten i Actionpark HBTQ-certifierad och fortsätter aktivt att arbeta normkritiskt och normkreativt.

HBTQ-certifieringen är en utbildning i regi av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) med fokus på likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter.

Här kan du läsa mer om RFSL:s HBTQ-certifiering