Foto: Actionpark

Om Actionpark

Actionpark är en av Göteborgs mest unika arenor. Närmare 2000 kvadratmeter böljande landskap i betong till glädje för actionsportare av olika slag.

Actionpark är en betongarena mitt i stadens finrum, längs evenemangsstråket, mellan de stora publika arenorna Ullevi och Scandinavium.

Bakom biosalongen Bergakungen ligger den med sina 1980 kvadratmeter av gropar, hopp, kanter och hinder för alla som åker skateboard, kickbike av trickmodell, inlines och BMX. Här finns också en mindre läktare och ett litet torg med bänkar att pausa på.

Alla är välkomna

Till Actionpark är alla välkomna. Alla oavsett ålder eller ursprung ska ha en möjlighet att utöva sin sport, kultur och livsstil. Parken är HBTQ-certifierad.

I Actionpark är ungdomarna en resurs. Alla projekt i parken drivs av dem, i nära samarbete med Göteborgs Stad.

Den här filmen av Linn Carlson beskriver några ungdomars känsla inför skejtandet och bland annat Actionpark. Gick på marken, men nu flyger jag av Linn Carlson. 

Personal på plats under sommarhalvåret

Under den ljusa delen av året är parken bemannad. Någon gång i april (det varierar lite) ställer Göteborgs Stad ut och inreder baracker på det lilla torget intill betonggroparna. I barackerna inryms kafé, utlåning av skydd och brädor samt kontor för personalen.

Historia

Actionpark startade som ett initiativ av ungdomar i Göteborg redan 2003. Det hela blev till ett projekt som drevs med stöd av föreningen Människan i Kålltorp och Göteborgs stad, där målet var att bygga en centralt placerad betongpark för skateboard, inlines och BMX. På grund av ett flertal överklaganden drog processen ut på tiden, men i maj 2009 kunde den nya parken invigas. Parken designades av Stefan Hauser tillsammans med en grupp där skateboard-, inlines- och BMX-åkare deltog.