Vår förskola

Förskolan ligger i ett K-märkt hus med en unik utemiljö med både egna odlingar och fruktträd.

På Vallareledens förskola arbetar förskollärare, barnskötare och förskoleassistenter utifrån förskolans läroplan. Förskolan har tre avdelningar där barnen går tillsammans med andra i samma ålder.

Lustfylld miljö för lärande

Genom att ta till vara och jobba utifrån barnens tankar, idéer, intressen och nyfikenhet vill vi på Vallareledens förskola stimulera till utveckling och lärande. Du och ditt barn ska kunna känna tillit och trygghet med verksamheten.
Vallareledens förskola erbjuder en lustfylld och inbjudande miljö för lärande.