Arbetsuppgifter och aktiviteter

Verksamheten vänder sig till dig med intellektuell funktionsnedsättning, autismdiagnoser och övriga neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Verksamheten innebär att man har sin dagliga verksamhet på en vanlig arbetsplats. Tillsammans med jobbcoachen gör du en kartläggning för att matcha dina behov, intressen och förutsättningar med en lämplig arbetsplats. Jobbcoachen kommer att vara ett stöd till dig även när du börjat arbeta på en arbetsplats.