Arbetsuppgifter och aktiviteter

Verksamheten vänder sig till dig med intellektuell funktionsnedsättning, autismdiagnoser och övriga neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

På Arbetsplatsförlagd daglig verksamhet utförs vardagsarbete i en livsmedelsaffär tillsammans med kollegor och handledande stödassistenter. Det handlar bland annat om att packa upp varor, ställa iordning i hyllorna, slänga skräp samt diverse lagerarbete. I ditt arbete har du dagligen kontakt med kunder, arbetskamrater, handledare från Arbetsplatsförlagd daglig verksamhet, Ica Maxi-personal och leverantörer.