Ungdomar jobbar med att tvätta läktarna på Ullevi. Foto: Frida Winter.

UngdomsPorten för arbetsgivare

Ung extra och Unga jobb bidrar förhoppningsvis till framtida kompetensförsörjning på arbetsplatsen och utgör en del i Göteborg Stads brottsförebyggande åtgärder.

UngdomsPorten tar gärna emot fler arbetsplatser, både för Ung extra och Unga jobb. Jobbar du inom kommun, på förening eller i privat regi och kan tänka dig att ta emot en ungdom som praktikant, hör gärna av dig till oss!

För att kunna ta emot en ungdom krävs det att du/ni kan:

 • Utse handledare/kontaktperson som är den som tar emot, informerar och introducerar ungdomen för kollegor och uppgifter inom verksamheten
 • Förbereda arbetsuppgifter för att det ska bli så bra som möjligt för handledare, ungdom, kollegor och verksamhet
 • Erbjuda arbete i snitt 4 timmar i veckan under en termin, som ej inkräktar på ungdomens eventuella skolgång
 • Se till att handledare finns på plats vid varje tillfälle när en ungdom arbetar. Handledaren ansvarar för ungdomens säkerhet och handledning
 • Ge ungdomen en positiv känsla för jobbet
 • Gå igenom arbetsplatsens/verksamhetens rutiner, förhållningssätt och värdegrund med ungdomen
 • Vägleda ungdomen i det hen gör och finnas tillgänglig om något skulle uppstå
 • Följa upp närvaron tillsammans med ungdomen och redovisa till Unga Porten
 • När arbetet avslutas, utfärda ett skriftligt omdöme till ungdomen

UngdomsPorten ansvarar för:

 • Rekrytering och anställning av ungdom
 • En första och därefter kontinuerlig kontakt med ungdomarna
 • Förmedla arbeten och kontakten mellan de unga och handledare/arbetsplats
 • Samverka arbetsplatserna med fackliga organisationer
 • Skattejämkning, samt, vid behov utdrag från belastningsregistret och tystnadsplikt
 • Informationsträffar med ungdomarna samt besök på arbetsplatsen
 • Utbetalning av lön
 • Fortlöpande ha kontakt med arbetsplats och ungdom för att säkerställa att arbetet fungerar bra
 • Att ungdomen är försäkrad på rätt sätt i samband med arbete

Kontakta oss för mer information!