Politikerutbildning för nya ledamöter och ersättare

Publicerad 8 december 2021

De 101 nyvalda ledamöterna och ersättarna från hela staden har nu gått en politikerutbildning

De nyvalda ledamöterna och ersättarna har under 2 dagar gått en politikerutbildning för att förbereda sig för sitt uppdrag i ungdomsfullmäktige 2022. På agendan fanns att lära känna varandra, ta fram en gemensam policy för 2022,  få kunskap UF och stadens organisation. Frågorna som är viktiga att jobba med kommande år togs fram i en workshop. UF gästades och inspirerades också av Tasso Stafalidis som berättade om sitt engagemang  som ung