Frida Winter

Arbetsuppgifter och aktiviteter


Vi har fysiska och pedagogiska aktiviteter för att öka din koncentrationsförmåga, bygga upp din sociala förståelse och kommunikation. Vi anpassar ditt schema efter dina behov och önskemål. Vi har både enskilda och gemensamma aktiviteter enligt individuell plan.

Musik, dans och bild

För att bygga upp din sociala förståelse och öka din förståelse för kommunikation har vi exempelvis musiksagor med fingerdockor och bildkommunikation. Bildkommunikationen består av schemabilder och är till för att skapa en förutsägbarhet för dig. 

Fysisk aktivitet

Vi har också gemensamma fysiska aktiviteter som pedagogiska promenader och ibland åker vi inlines och badar. Fysiska aktiviteterna är till för att öka din koncentrationsförmåga.

Trivsel

Vi har gemensamma utrymmen som du kan använda till exempel bollhav, gunga och läsrum.

Bildstöd för arbetsuppgifter och aktiviteter

Här nedan kan du ladda ner och skriva ut bildstöd för arbetsuppgifter och aktiviteter på vår dagliga verksamhet.