Till innehåll
Foto: Peter Svensson

Uddevallagatan 16 förskola

Välkommen till förskolan Uddevallagatan 16 – Här formas framtiden!

Vår förskola står för ett lustfyllt lärande genom lek och estetiska lärprocesser. Vi tar vara på barnens kompetens och förmåga, och vi arbetar ofta temaorienterat eller i grupp. Vi nyttjar förskolans miljö för olika former av lek och skapande utifrån barnens intressen, både inomhus och utomhus.

${loading}