Till innehåll

Underhållsarbete på goteborg.se påverkar vissa e-tjänster samt Mina sidor idag kl. 8-18

Senast uppdaterad: 20 april 2024 klockan 11:51

Fram till ungefär klockan 18 idag fungerar inte alla e-tjänster på grund av underhållsarbete. Du ser när du kommer in i e-tjänsten om den fungerar eller inte. E-tjänster som påverkas är till exempel försörjningsstöd och boendeparkering.

Foto: Peter Svensson

Uddevallagatan 16 förskola

Välkommen till förskolan Uddevallagatan 16 – Här formas framtiden!

Vår förskola står för ett lustfyllt lärande genom lek och estetiska lärprocesser. Vi tar vara på barnens kompetens och förmåga, och vi arbetar ofta temaorienterat eller i grupp. Vi nyttjar förskolans miljö för olika former av lek och skapande utifrån barnens intressen, både inomhus och utomhus.

${loading}