Träna själv - på aktivitetsyta eller idrottsanläggning


Här hittar du som vill träna på egen hand massor av tips på anläggningar och aktivitetsytor där du kan träna gratis. Här finns också instruktioner för övningar i  utegym och hinderbana.

Träningsinstruktioner

Här hittar du både filmer och skrivna instruktioner för redskap och övningar som finns i några av Göteborgs Stads utegym.

Instruktioner för utegym  

Instruktioner Kvibergs Parks hinderbana

Platser för utomhusträning

Runt om i Göteborg finns massor av platser för fysisk aktivitet som är öppna året om, dygnet runt och helt gratis.

Hitta utegym och hinderbanor

Hitta näridrottsplatser och platser för spontana aktiviteter

På plats i utegymmen finns skyltar som beskriver hur utrusningen i utegymmen ska användas. Du kan också titta på instruktionsfilmer eller läsa på webben om en del av redskapen du kan använda och övningar som du kan göra i utegymmen. 

Under vår och höst varje år finns det instruktörer på plats i flera av utegymmen. Då kan du få tips om hur du tränar i ett utegym. Det är gratis, till för alla och ingen föranmälan krävs. 

Provträna gym och gruppträning

Fem gånger under en tolvmånadersperiod kan du testa gym och gruppträning på alla idrotts- och föreningsförvaltningens friskvårdsanläggningar i Göteborg. 

Provträna på idrotts- och föreningsförvaltningens anläggningar (Länken går till Angered Arenas webbplats men informationen gäller alla anläggningar)

Simma gratis - för barn och seniorer

Pensionärer som bor i Göteborg har gratis entré till simhallen på vardagar före klockan 14. Barn, upp till det år de fyller 12, har gratis entré till simhallen i sällskap av en badande vuxen.

Gratis simentré för barn och seniorer