Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola


Sveagatans förskola ligger inne på en gård mellan Linnégatan och Sveagatan och har en avdelning.

Vi har en stor gård med staket runt där barnen kan cykla och spela fotboll. Där finns också två stora sandlådor, en klätterställning med rutschkana och två gunghästar. Utanför staketet finns det gräsmattor, buskar och träd. Vi brukar vara ute och leka varje förmiddag och oftast en stund på eftermiddagen också.

Förskolan är miljöcertifierad och arbetar enligt Grön Flagg. Det innebär att vi komposterar och återvinner och tänker mycket på hälsa och hygien.

Vi arbetar enligt ett förhållningssätt där vi skapar inkludering och förståelse för att alla är olika och där olikhet ses som en resurs.

Nyfiken på förskolorna i Linné

Välkommen att träffa rektorer och de som jobbar med placering av barn i förskolan. Du får veta mer om förskolorna och hur du gör för att söka plats till ditt barn. Föräldrastödjare från Socialförvaltningen finns också på plats och berättar om sitt arbete.

När: Onsdag den 20 mars klockan 17.
Var
: Fjärde Långgatan 48. Ta högra hissen
upp till våning 9 så möter vi dig vid dörren.

Välkommen!