Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Sveagatans förskola ligger inne på en gård mellan Linnégatan och Sveagatan och har en avdelning.

Vi har en stor gård med staket runt där barnen kan cykla och spela fotboll. Där finns också två stora sandlådor, en klätterställning med rutschkana och två gunghästar. Utanför staketet finns det gräsmattor, buskar och träd. Vi brukar vara ute och leka varje förmiddag och oftast en stund på eftermiddagen också.

Förskolan är miljöcertifierad och arbetar enligt Grön Flagg. Det innebär att vi komposterar och återvinner och tänker mycket på hälsa och hygien.

Vi arbetar enligt ett förhållningssätt där vi skapar inkludering och förståelse för att alla är olika och där olikhet ses som en resurs.