Vår skola

Här kommer vi inom kort att ha ny information. Skolan kommer att bli en F-9 skola från och med januari 2020.