Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola


Vår förskola har rymliga lokaler och en liten, mysig, skyddad utemiljö på husets innergård. Vi delar ofta in barnen i mindre grupper och varvar planerade aktiviteter med barnens egna initiativ och lekar. Goda relationer och att förskolan ska vara rolig är viktigt för oss.

Förskolan Styrmansgatan 13 har rymliga lokaler som är bra anpassade för förskoleverksamhet. Förskolan har en avdelning för barn i åldern 1-3 år och en avdelning för barn 3-5 år. På avdelningarna, Fyren och Bojen, arbetar sex engagerade, trygga och erfarna pedagoger i en bra mix, med samlad hög kompetens. 

Förskolan ligger i ett bostadskvarter och har en egen lummigt grön gård som ligger skyddad på husets innergård.

Relationer och aktiviteter

Barnet och barnets relationer med andra barn och sin omgivning står i centrum. Verksamheten har en balanserad rytm av ute- och inneaktiviteter, av planerade aktiviteter och barnens egna önskemål och fria lekar. Ett barns idé kan utvecklas till ett större projekt. Att lyssna på barnen och finnas vid deras sida är viktigt för pedagogerna.

Barnen hittar tillhörighet och gemenskap i sin grupp genom samlingar och gemensamma aktiviteter. De delas även ofta in i mindre grupper under dagen, för att skapa närhet, lugn och anpassade undervisningssituationer. Förskolans läroplan är väl förankrad i vår verksamhet, som vi planerar, följer upp och reflekterar kring regelbundet för att kunna utveckla vidare.

Måltider

Måltiden är central i förskolan och pedagogerna arbetar aktivt med att skapa goda samtal och samspelssituationer, liksom att främja barnens kunskap om och intresse för nyttig mat. Maten tillagas på ett äldreboende i närheten och serveras av förskolans egna måltidsbiträde. 

Vad är viktigt på vår förskola?

Vi som arbetar på förskolan Styrmansgatan strävar efter att ha en varm och glad atmosfär. Det ska vara roligt att komma hit och vara här. Våra ledord är trygg, rolig och lärorik.

Det är viktigt att varje barn känner sig uppskattat och att det tillhör en gemenskap. Med barnen jobbar vi därför mycket med att alla människors olikheter ska ses som en tillgång.

För att öka förutsättningarna att se varje barn delar vi ofta in barnen i mindre grupper under dagen. I grupperna håller vi undervisning men värnar samtidigt om fri lek och varierad verksamhet. Vi jobbar för att ständiga utveckla vårt arbete med barnen utifrån deras perspektiv och aktuell forskning. 

Vi vill erbjuda en inspirerande verksamhet och därför är det viktigt att vi har fina och kreativa lärmiljöer som fungerar bra utifrån barnens perspektiv. Vi strävar efter att utveckla miljöerna och förändra rummens olika delar efter barnens behov.

Vi planerar, genomför, följer upp, analyserar, utvärderar och utvecklar verksamheten enligt läroplanens krav på systematiskt kvalitetsarbete.

Information och samverkan

Information och dialog är viktigt för att skapa och behålla en förtroendefull relation mellan förskolan och dig som förälder.

Du som förälder får information från och kan samverka med förskolan på följande sätt:

  • Informationsbrev från rektor.
  • Den dagliga kontakten vid hämtning och lämning av ditt barn.
  • Månadsbrev – varje avdelning skriver ett månadsbrev till dig som förälder med information om verksamheten.
  • På Hjärntorget, som är vår lärplattform, publicerar vi bilder, film och text som beskriver vår verksamhet.
  • Föräldramöte en gång per år.
  • Utvecklingssamtal en gång per år.  

Vill du veta mer om förskolan?

Är det dags att välja förskola?
Välkommen på informationsmöte och öppet hus