Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola


I de nya delarna av Kvillebäcken ligger vår förskola i ljusa och fina lokaler. Här upptäcker vi omvärlden tillsammans med barnen och uppmuntrar deras nyfikenhet och förmåga att skapa relationer.

Öppning och stängning

Klockan 06-07 och 17-18 samarbetar vi med förskolan på Gustaf Dalénsgatan 7D. Om du behöver lämna eller hämta ditt barn under dessa tider, så gör du det på Gustaf Dalénsgatan 7D. Mer information får du av pedagogerna. 

Avdelningar och personal

På vår förskola finns tre avdelningar, med barn 1-6 år. På bottenplan hittar du kapprum, personalrum, arbetsrum och kök. En våning upp finns våra avdelningar. 

Vår pedagogik

Vi tror att alla barn är kompetenta och har och en inneboende vilja att söka kunskap i olika former. Vi ser kunskap som något som ständigt förändras och skapas i samspel mellan oss människor och mellan människan och vår omvärld. I vårt sökande efter kunskap tillsammans med barnen vill vi använda teorier, levande praktik, fantasi och verklighet, konst och vetenskap. 

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation och gemensamma reflektionsträffar för att säkerställa att utveckling i verksamheten sker med barnens intresse och perspektiv i fokus. 

Inne och ute

Vår förskola hittar du på de två nedersta våningarna i ett nybyggt hyreshus. Lokalerna är ljusa och fräscha. Vi har en mindre innergård där barnen är ute och leker. En bit bort finns en större gemensam gård för området, dit vi går med de lite äldre barnen. Där har förskolorna ett hus med toalett och skötrum samt ett förråd med leksaker.

En dag på förskolan

När barnen kommer till förskolan tidigt på morgonen tar vi emot på en gemensam avdelning. Halv åtta öppnar alla avdelningar och klockan åtta serverar vi frukost på respektive avdelning.

På förmiddagen delas barnen in i olika grupper som ägnar sig åt olika aktiviteter. En del barn går ut och leker på gården, andra ägnar sig till exempel åt sång och musik, dramaövningar eller bild och måleri.

Vid elvatiden är det dags för lunch för de mindre barnen och halv tolv äter de äldre barnen. Efter lunchen är det sovstund för de som behöver det och läsning för de andra. Klockan halv tre äter vi mellanmål och därefter är det lek ute och inne.

Språket i fokus

Vi tror att ett väl utvecklat språk bidrar till att barnen klarar sig bra i skolan i framtiden. Därför arbetar vi aktivt med att utveckla arbetssätten kring barns språkutveckling. En viktig del i detta är att vi i personalen bemöter barnens olika språk och kulturer med nyfikenhet.