Foto: Joanna Klasén

Vår förskola


Förskolan Skånegatan 18 ligger mellan Burgårdens utbildningscentrum och biografen Bergakungens sal. Här står barnens intressen i fokus och de möts av en kreativ och föränderlig miljö.

Centralt läge intill park

Mitt på Skånegatan, mellan Burgårdens gymnasium och biografen Bergakungen och granne med den grönskande Burgårdsparken, ligger förskolan Skånegatan.

Förskolan har fem avdelningar och ingår i en större förskoleenhet tillsammans med förskolan Valhallagatan. Det innebär att vi delar arbets- och synsätt, har en gemensam organisation och samma förskolechef. På förskolan arbetar också en pedagogista. Pedagogistan handleder förskolans pedagoger och fungerar som stöd i utvecklingen av verksamheten.

Kreativa miljöer inne och ute

Förskolan har rymliga lokaler belägna i en före detta gymnasieskola vilket innebär en annorlunda arkitektur och ovanlig planlösning med bland annat en stor gemensam ateljé. I ateljén får barnen komma på besök i små grupper och utforska många olika former av skapande tillsammans med vår ateljerista/ateljépedagog. På förskolan finns rum för lek och samspel, men även rum eller vrår för mera avskildhet.

Vi har två utegårdar av olika karaktär som erbjuder stora möjligheter till lek och utforskande. Här finns bland annat material för bygg och konstruktionslek, odlingslådor och målarstafflin.

På alla våra avdelningar möts barnen och deras familjer av en välkomnande atmosfär. Miljön, både inne och ute är medvetet skapad för att främja barns kommunikation, lek, samarbete och samspel med andra, deras skapande, utforskande och lärande. En miljö som är kreativ och föränderlig, som väcker nyfikenhet, utmanar och stimulerar. Vi strävar efter att materialet ska vara tillgängligt för barnen. Det gör att de kan initiera och klara så mycket som möjligt själva vilket kan bidra till att stärka deras tilltro till sig själva och varandra.

Kompetenta barn och stöttande pedagoger

Hos oss vill vi erbjuda en glädjens och välkomnandets förskola! Vi tror att barn är kompetenta och alltid vill lära, att de hela tiden försöker förstå och förhålla sig till sin omvärld. Tillsammans med andra förstår, erövrar och skapar de världen.

Vi erbjuder aktiviteter och arbeten som utgår från och möter barnens i deras intressen eller som försöker väcka deras nyfikenhet på något nytt. I det arbetet är pedagogerna lyssnande, medforskande, stöttande och skapande av möjligheter. Vi väcker barnens lust att lära.

I vårt arbete tillsammans med barnen är dokumentationen ett viktigt verktyg. Den hjälper oss att få syn på och att synliggöra det som sker, de intressen som finns och de processer som pågår. Dokumentationen finns också med när vi möter barnens vårdnadshavare i samtal.

Inspiration från Reggio Emilia

Vår syn på barn, kunskap och lärande liksom synen på miljöns och pedagogernas roll har bland annat hämtat inspiration från Reggio Emilia-filosofin. 

Reggio Emilia är en stad i norra Italien, men har också blivit ett begrepp som står för den pedagogiska filosofi som under mer än 50 år har utvecklats i stadens kommunala förskolor. Denna pedagogiska filosofi står för ett pedagogiskt arbetssätt, förankrat i en djup humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Våra mål

Förskolans uppdrag är att tolka och omsätta de olika delarna i förskolans läroplan i en praktik som samtidigt bildar en helhet. I det arbetet utgår vi bland annat från Göteborgs Stads verksamhetsidé vilket innebär ett främjande av barnens inre motivation och lust att lära, en reell möjlighet för barnen att få uppleva delaktighet och medskapande och ett arbete med en helhetssyn, där ett projekterande arbetssätt gör det möjligt för barnen att uppleva hur allt hänger ihop.