Foto: Selma Media

Arbetsuppgifter och aktiviteter

Vi har fokus på service, media, kreativitet och konstnärlighet. Det är liv och rörelse i vårt stora hus och här möter du en mångfald av människor.

Inom Selma stad finns tre inriktningar som består av:

Teater Phantastisk

Vi arbetar med teater och scenframställning, drama, sång, musik och dans.  Vi arbetar tillsammans  i grupp. Målet är att möta publik genom uppträdande och föreställningar.

 • Teater: Tillsammans arbetar vi med att skapa pjäser, scener och roller. Vi arbetar även med dramaövningar, röst och rörelse.
 • Dans: Med kroppen som uttrycksmedel övar vi dans och rörelse i grupp. Ofta framför vi dans i föreställningar och på evenemang.
 • Musik: Vi sjunger och spelar till både färdiginspelad musik och levande musik.

Selma Media

Vi arbetar med kreativ skapande för att utvecklas inom skrift, bild, film och komposition. Redskapen är dator, kamera och papper och penna.  Vi använder också olika datorprogram så som Microsoft Office, samt foto och filmredigeringsprogram. Vi vänder oss till er som har ett stort intresse för författarskap, manusarbete, film och bild.

Arbetsuppgifterna är bland annat:

 • Skriva artiklar och manus
 • Lära dig bild och filmredigering
 • Delaktig som skådespelare vid filmproduktion
 • Delaktig vid filmproduktion
 • Fotografera

Selma Service

Vi vänder oss till dig som är intresserad av att arbeta med köks och serviceuppgifter

 • Förbereda och leverera fikavagnar till möten
 • Brygga kaffe och koka te
 • Baka
 • Sköta disk
 • Hålla i ordning i personalmatsal
 • Utföra serviceuppgifter i huset
 • Tvätta
 • Återvinning


Bildstöd för arbetsuppgifter och aktiviteter

Här nedan kan du ladda ner och skriva ut bildstöd för arbetsuppgifter och aktiviteter på vår dagliga verksamhet.