Vår skola

Välkommen till Santosskolan! Skolan ligger på Lindholmen i nyrenoverade lokaler och blickar ut mot hamninloppet. Här arbetar omkring 60 medarbetare tillsammans med 450 elever i årskurs 7 till 9.

Skolmiljö

Santosskolan ligger på Lindholmen i tre byggnader: Begonia, Brasilia och Santos.

Delaktighet för elever

Vi på Santosskolan tror på att involvera alla nivåer i organisationen då vi arbetar med skolutveckling. Eleverna har en central roll och de beslut vi tar ska vara för att ge dem en bättre utbildning och förutsättningar att nå målen. Klassernas elevrepresentanter träffas regelbundet på elevråd. Där samlas frågeställningar ihop från respektive klass och diskuteras. Vissa ärenden tas sedan med till elevstyrelsen. Elevstyrelsen består av två representanter från varje årskurs samt skolledning.

Utöver elevstyrelse har vi också ett IT-råd på skolan. IT-rådet består av två till fyra elever från varje årskurs som träffas regelbundet med skolans digitaliseringspedagog. Arbetet kretsar kring hur vi som skola kan utveckla och dra nytta av digitaliseringens möjligheter, förhållningssätt med mera. Vi försöker även att varje år ta med IT-rådet på olika evenemang för att skapa en delaktighet även i omvärldsbevakningen.

Dialog med vårdnadshavare

På Santosskolan har vi ett fungerande Skolhusråd där skolledning och representanter av vårdnadshavare från varje årskurs  arbetar tillsammans med utvecklingsfrågor. Vi träffas två gånger per termin och diskuterar skolutveckling utifrån förbestämda teman.

Den kommunikationskanal som används mest på Santosskolan är Vklass. För informationsutskick används Vklass. 

Utvecklingssamtal har vi i början av varje termin.