Till innehåll
Foto: Peter Svensson

Sandeklevsskolan F-9

Välkommen till Sandeklevsskolan

Sandeklevsskolan i Bergsjön har cirka 300 elever i förskoleklass till årskurs 9 och ett fritidshem. Vi vill tillsammans med elever och föräldrar göra Sandeklevsskolan attraktiv med en väl fungerande undervisning och en hälsofrämjande miljö, där alla får möjlighet att utveckla nyfikenhet och lust att lära.

Aktuellt

Information om förändringar för skolenheter från höstterminen 2021

Publicerad 30 november 2020
Politikerna i grundskolenämnden har beslutat om förändringar för skolenheter som finns på samma adress från att läsåret startar hösten 2021. Sandeklevsskolan berörs inte av beslutet. Läs mer här om varför vi gör förändringarna och vilka skolor som berörs.

Språkutvecklingen i fokus

Publicerad 29 maj 2019
Charlotte Fri arbetar som lärare för nyanlända elever i förberedelsegruppen på Sandeklevsskolan i Bergsjön. Charlotte tycker att det är viktigt att ta vara på alla de språkkunskaper som finns i gruppen och använda dem i undervisningen.
${loading}