Lämna synpunkter

För att vi ska kunna utvecklas och ge en så bra omsorg som möjligt vill vi att du berättar vad du tycker.

Om det gäller brister i vår omsorg kan du lämna synpunkter via synpunktsformulär här på webben, skriva ett brev eller skicka ett mejl till äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Du kan även lämna dina synpunkter genom att prata direkt med personalen eller med ansvarig chef. Den här vården och omsorgen ska du kunna förvänta dig av oss: Värdighetsgarantier

Om det gäller allmänna förbättringar kan du engagera dig i brukarråd eller anhörigråd på vård- och omsorgsboendet. Du kan också kontakta pensionärsrådet.