Arbetsuppgifter och aktiviteter

Här kan du göra saker inom keramik, musik och annan skapande verksamhet. Vi hjälper även till med leveranser av material till andra verksamheter.

Skapandegrupp

I denna grupp kan du välja:

  • keramik
  • bild
  • form
  • textil

Musik

Här kan du vara med och skapa i en inspelningsstudio, göra en musikproduktion eller vara med i en trumgrupp.

Serviceuppgifter

I Serviceuppgifter ingår till exempel att inventera lagret för förbrukningsmaterial, tvätta arbetskläder. Vi levererar material till andra verksamheter. Vi har våra aktiviteter både inomhus och utomhus.

Friskvård

Här arbetar vi med rytmik och rörelse utifrån dina förutsättningar.