Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan Salviagatan 2 har en inbjudande, strukturerad och sinnlig miljö, inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken. Utöver avdelningarna har vi ett gemensamt vattenrum, målarrum, ett Språkotek och ett förråd med material för motorikövningar som avdelningarna kan använda sig av. Förskolan är också en övningsförskola för förskollärarstudenter.

Avdelningar och personal

Förskolan Salviagatan 2 består av fyra avdelningar, Myran och Sländan där man tar emot barns som är mellan 1-3 år. En syskonavdelning som heter Fjärilen där man tar emot barn som är 3-5 år och en resursförstärkt avdelning som heter Nyckelpigan och där man emot barn mellan 2,5-7 år. Förskolan har cirka 65 barn totalt.

På förskolan Salviagatan 2 arbetar både förskollärare och barnskötare. Det finns 15 pedagoger samt en lokalvårdare och en kokerska som lagar vår mat dagligen. En del av våra pedagoger har även läst poäng i specialpedagogik, är mentorer och handledare, vi har även tillgång till handledning av specialpedagog och psykolog.

Vi har fyra utbildade handledare för Glädje och Utmaningar som är ett föräldrastödsprogram som alla föräldrar kan delta i. När föräldrarna deltar i träffarna ordnar vi så att barnen kan vara kvar på förskolan.
Vi har även en mentor och LLU:are, samt några handledare för barnskötarstudenter.

Pedagogik på förskolan

Salviagatan 2 arbetar fokuserat på att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik. Förskolan erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

På förskolan Salviagatan 2 arbetar vi mycket med barnens språk där tss (tecken som stöd) betyder mycket men även med andra delar så som hållbar utveckling där återvinning ingår. En av småbarnsavdelningarna vann 2015 års pris i Håll Sverige Rent på skräpplockardagen för deras pedagogik att involvera barnen i hållbar utveckling. De blev även årets Bamsepedagoger för 2015 för hur man arbetar med språket tillsammans med barnen.

Alla avdelningar på förskolan har ett par större rum men också några smårum att vistas i. Utöver avdelningarna har vi ett gemensamt vatten- och målarrum, ett Språkotek och ett förråd med material för motorik som avdelningarna kan använda.

Förskolan har en inbjudande, strukturerad och sinnlig miljö och är inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken så att barnen själva kan hämta och hitta material som de är intresserade av.

En dag på förskolan

Morgonbarnen som kommer innan 7.30 samlas gemensamt på en avdelning. Sedan går alla till sina avdelningar och äter frukost. Därefter är det dags för samling. Barnen fortsätter med aktiviteter, som till exempel skapande, gymnastik, att gå ut på gården, att ta en promenad till skogen, dalen eller biblioteket. Innan lunch som tillagas på plats har vi lässtund för alla barnen.

Efter lunch har avdelningarna en vilostund och/eller lugnare aktiviteter för barnen. Barnen fortsätter dagen med lek, omsorg och lärande tills vi stänger klockan 18.00.

Utomhusmiljö

Vår gård är uppdelad på två – en för de yngre barnen och en för de äldre barnen. På så vis kan vi ha en miljö och ett utbud av lekredskap som har anpassats till barnens olika åldrar. Båda gårdarna erbjuder bra träning för motoriken med olika underlag och redskap.

Gårdarna ser lite olika ut men de har båda skog, berg, träd, gungor, rutschkanor, sandlåda, gräsmattor, bärbuskar, asfalterad yta att cykla på eller att ha andra aktiviteter på. Syskongården har flera möjligheter till pulkbackar. Vi är ute varje dag. Under senare delen av vårperioden framtill sensommaren äter vi ofta vårt mellanmål ute. Syskongården är väldigt stor och på utsikten ifrån bergets topp kan man se stora delar av Gårdstens naturområden.

Kul att veta

Vi på Salviagatan 2 firar våra traditioner tillsammans på hela förskolan. Småbarn har jul- och påsk har drop-in för vårdnadshavare och syskon där man pysslar tillsammans. På Lucia får vårdnadshavarna komma och titta på sina barn som uppträder med tågande och sång och avslutas med en fika. När julen är här så pysslar vi, dansar kring granen och tomten kommer på besök. På påsk händer alltid något nytt på gården där barnen får någon slags uppgift att lösa, påhälsning av häxa, kanin, kyckling, påskkärring med mera samt att vi påskpysslar. Midsommar firas med att plocka blommor och till att klä stången som vi sedan dansar runt på förmiddagen. På eftermiddagen brukar vi ha drop-in med tårta och avtackning till de barn som flyttar upp till syskonavdelningarna eller ska börja skolan. Ibland gör vi utflykter till Universeum, biblioteket eller i närområdet.

Välkommen till vår förskola!