Vår förskola

Förskolan Rörmyren 9 är en ny förskola som stod klar sommaren 2021. De första åren kommer byggnaden att användas av förskolor som behöver evakueras på grund av att deras lokaler rivs och byggs nya. Därför kan du inte söka förskoleplats för ditt barn på förskolan Rörmyren. Förskolan kommer inte att vara sökbar i vår e-tjänst förrän tidigast 2023.

Till höstterminen flyttar barngrupper från förskolan Birger Jarlsgatan 1 och Ostindiegatan 24 in i Rörmyren 9. När deras nya förskolor står färdiga flyttar alla barn och personal tillbaka till ordinarie adresser igen. Därefter kommer en annan förskola att flytta in på Rörmyren, medan deras lokaler renoveras.

Du som är intresserad av en förskoleplats i lokalerna på Rörmyren 9 behöver alltså söka till förskolan Birger Jarlsgatan 1 eller Ostindiegatan 24, men får då vara beredd på att ditt barn måste flytta med barngruppen tillbaka till ordinarie adress när det är dags (troligen hösten 2022).

Lokalerna och gården 

Förskolan är byggd för 6 avdelningar i två plan med tillagningskök i nedre plan. Det blir två avdelningar i markplan, med en gemensam yta centralt i huset. På våningsplan två ryms fyra avdelningar placerade i par med gemensam yta i mitten. Gården kommer till stora delar bestå av naturmark i sluttningen på baksidan av huset. Närmast huset och på framsidan blir det en platt förskolegård med lekmaterial.