Vår förskola


Hösten 2023 flyttar hela verksamheten från Ekedalsgatans förskola in på förskolan Rörmyren 9. I förskolan varvar vi planerade aktiviteter med barnens spontana önskemål och fokuserar på att vara ute så mycket som möjligt.

Lokalerna och gården 

Förskolan är byggd för sex avdelningar i två plan med tillagningskök i nedre plan. Det finns två yngrebarnsavdelningar i markplan och  en gemensam yta centralt i huset. På våningsplan två ryms fyra äldrebarnsavdelningar placerade i par med gemensam yta i mitten. Gården består till stora delar av naturmark på baksidan av huset. Närmast huset och på framsidan finns en plan gård med olika lekhus och sandlådor.

Utbildad personal

Vi som arbetar här är utbildade förskollärare och barnskötare. Inom personalen finns stora språkkunskaper som gör att vi kan möta ditt barn och dig som förälder på ett bra sätt.

Dagarna innehåller både ute- och inneaktiviteter, fokus ligger på att vara utomhus så mycket som möjligt. Planerande aktiviteter blandas med barnens egna önskemål och spontanitet. Vi upptäcker och utforskar våra närområden tillsammans med barnen. Hos oss på Rörmyren använder vi ett normkreativt och inkluderande arbetssätt och språk, där alla barn får uttrycka sig och känna tilltro till sina egna förmågor.

Läroplanen som grund

Vi arbetar enligt förskolans läroplan där omsorg, utveckling och lärande blir en helhet. Huvudrubrikerna i läroplanen är: Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, Föräldrar och hem samt samverkan med förskoleklass. På vår förskola arbetar vi aktivt med språkutveckling, med tecken som alternativ kommunikation, bildstöd och andra språkfrämjande verktyg och material i det dagliga arbetet.

Lärandet på förskolan är lustfyllt och sker genom olika planerade projekt som utgår från lek, samspel och barnens intressen. Just nu arbetar vi med språkutveckling och skapandet av kreativa, stimulerande och utforskande lärmiljöer både inomhus och utomhus.

Vill du veta mer om förskolan

Är det dags att välja förskola? 
Välkommen på informationsmöte och öppet hus