Vår förskola

Hösten 2023 flyttar hela verksamheten från Ekedalsgatans förskola in på förskolan Rörmyren 9. I förskolan varvar vi planerade aktiviteter med barnens spontana önskemål och fokuserar på att vara ute så mycket som möjligt.

Lokalerna och gården 

Förskolan är byggd för 6 avdelningar i två plan med tillagningskök i nedre plan. Det finns två avdelningar i markplan, med en gemensam yta centralt i huset. På våningsplan två ryms fyra avdelningar placerade i par med gemensam yta i mitten. Gården består till stora delar av naturmark på baksidan av huset. Närmast huset och på framsidan finns en platt förskolegård med lekmaterial.

Utbildad personal

Vi som arbetar här är utbildade förskollärare och barnskötare. Inom personalen finns stora språkkunskaper vilket gör att vi kan möta ditt barn och dig som förälder på ett bra sätt.

Dagarna innehåller både ute- och inneaktiviteter, fokus ligger på att vara utomhus så mycket som möjligt. Planerande aktiviteter blandas med barnens egna önskemål och spontanitet. Vi gör också utflykter till närliggande grönområden.

Läroplanen som grund

Vi arbetar enligt förskolans läroplan där fostran, omsorg och lärande utgör en helhet. Huvudrubrikerna i läroplanen är: Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, Föräldrar och hem samt samverkan med förskoleklass. På förskolan arbetar alla med språkutveckling med stöd av språkutvecklande material som bilder, babblarna och tecken som stöd.

Lärandet på förskolan är lustfyllt och tematiskt och utgår från lek och samspel. Förskolan Rörmyren 9 är en förskola som samverkar med geografiskt närliggande förskolor för att lära och inspireras av varandra. All samverkan ska ge barnen fler möjligheter under vistelsetiden på förskolan, exempelvis är fokus i dagsläget, normkreativitet och hur vi kan erbjuda barnen hundra möjligheter istället för två.