Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Förskolan är centralt belägen vid foten av Skansberget i ett fristående enplanshus med en kuperad gård för roliga utmaningar. Barnen är fördelade på två avdelningar, Norrgården och Sörgården, med åldrarna 1-5 år på varje. På förskolan arbetar 6 pedagoger med både barnskötar- och förskollärarutbildning.

Lokalerna har många rum vilket utnyttjas för att dela barnen i mindre grupper under dagen och vi arbetar i olika tvärgrupper över hela huset.

Språkutveckling är ett fokusområde och vi använder bland annat TAKK - tecken som alternativ och kompletterande kommunikation i vårt språkutvecklande arbete.

Start & Stegvis/Stegen – emotionell och social träning, ingår också i vårt arbete.

Det pågår ett kontinuerligt genus/jämställdhetsarbete som präglar alla områden vi arbetar med utifrån Läroplanen Lpfö 98/10 och som vår verksamhetsplan utgår ifrån.

En dag på förskolan
Vi  börjar dagen med gemensam frukost kl. 7.15–7.45 för alla barn som kommer tidigt till förskolan. Därefter går vi till våra olika avdelningar. Vid 9.00 samlas vi och äter frukt för att sedan dela upp förskolans alla barn i tre tvärgrupper utifrån barnens behov och intressen.

På fredagar samlas hela huset till en storsamling med musik.

Klockan 11.10 äter vi lunch avdelningsvis och strax före 12 vilar vissa barn och andra lyssnar på en bok.

Vi äter mellanmål kl. 14.30–15.

Senast kl. 16.45 slås avdelningarna ihop fram till stängning.

Nyfiken på förskolorna i Linné

Under vårterminen kan du komma och träffa rektor och en representant från de som jobbar med placering av barn i förskolan. Du får veta mer om förskolorna och hur du gör för att söka plats till ditt barn. Föräldrastödjare från Socialförvaltningen finns också på plats och berättar om sitt arbete.

Nytt tillfälle erbjuds under våren 2025.