Foto: Selma Media

Arbetsuppgifter och aktiviteter

Vi erbjuder aktiviteter utifrån dina önskemål och behov. Det kan innehålla sinnesstimulering, rörelseträning eller vardagsaktiviteter. Vi anpassar dagen efter din hälsa och du får möjlighet att vara enskilt eller i grupp.

Hos oss kan du utföra en del vardagsaktiviteter:

 • Lägga in tvätt i tvättmaskin
 • Sätta in disk i diskmaskin
 • Gå med sopor och återvinning
 • Förrådsarbete och fylla på varor
 • Hämta dagens tidning och läsa tillsammans med personal
 • Handla ditt eget mellanmål
 • Laga enklare måltider
 • Baka

Vi har också en del tekniska aktiviteter:

 • Musik
 • Film
 • TSS på surfplatta

Gillar du kreativa aktiviteter kan du:

 • Skriva dagbok
 • Måla
 • Rita
 • Lägga pussel
 • Göra smycken
 • Spela spel

Varje dag har vi gymnastik och du väljer själv om du vill vara med.