Foto: Selma Media

Arbetsuppgifter och aktiviteter


Vi erbjuder aktiviteter utifrån dina önskemål och behov. Det kan innehålla sinnesstimulering, rörelseträning eller vardagsaktiviteter. Vi anpassar dagen efter dina behov och din dagsform. Hos oss jobbar du främst i grupp med gemensamma aktiviteter och serviceuppdrag.

Hos oss kan du utföra en del vardagsaktiviteter:

 • Lägga in tvätt i tvättmaskin

 • Sätta in disk i diskmaskin 

 • Gå med sopor och återvinning

 • Förrådsarbete och fylla på varor

 • Handla ditt eget mellanmål

 • Baka
 • Lättare serviceuppdrag åt andra verksamheter

Gillar du kreativa aktiviteter kan du vara i aktivitetsrummet där du kan:

 • Pyssla

 • Måla

 • Spela spel 

 • Rita 

 • Pussla 


Vi har även gemensamma aktiviteter så som:

 • Daglig gymnastik 

 • Tecken som stöd 

 • Bokklubb 

 • Promenader  

 • Fredagsmys med sång. 


Bildstöd för arbetsuppgifter och aktiviteter

Här nedan kan du ladda ner och skriva ut bildstöd för arbetsuppgifter och aktiviteter på vår dagliga verksamhet.

Bildstöd att ladda ner