Foto: Anders Feldt

Vår förskola

Rimmaregatan 5 är en nyrenoverad förskola. Den ligger vackert bland träden och med närhet till Backa Västergård. Vi har en varierad gård som bjuder in till rörelse, fantasi och kreativitet. På förskolan finns fyra avdelningar: Månen, Solen, Stjärnan och Regnbågen. Totalt går det cirka 75 barn här.

På förskolan arbetar en rektor och cirka 15 kompetenta pedagoger. Vi finns här för att göra ditt barns vardag till en spännande, lärande och trygg upplevelse. Hjärtligt välkomna att söka plats hos oss!

Under sin vistelsetid på förskolan vill vi ge barnen möjlighet att utforska och lära sig det sociala samspelet. Barnen ska känna delaktighet och inflytande över verksamheten samt ha möjlighet att utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Vi strävar efter ett positivt samarbete mellan förskolan och hemmet. Förskolan ska sträva efter att vistelsen blir rolig, trygg och lärorik.

Vår gård är stor och bjuder in både små och stora barn till lek och samspel. Vi ska fortsätta att skapa nya lustfyllda, inspirerande samt utmanande miljöer både inom- och utomhus som stimulerar lek och utforskande.

Fyra hemvister

Rimmaregatan 5 byggdes 1977-1978 och förskoleverksamheten började år 1979. Byggnaden har reparerats och byggts om efter behov. Hemvisterna har varierande storlek och består av flera mindre rum för att passa barnens olika behov och förutsättningar.

På vår förskola har vi fyra hemvister som är uppdelade efter barnens ålder. På hemvisterna Månen och Solen går de yngre barnen och på Stjärnan och Regnbågen går de lite äldre barnen.

Stor och härlig gård för lek och rörelse

Förskolegården är stor och har gott om möjligheter till lek, rörelse och lärande både i stora och små grupper. Terrängen är kuperad med områden för alla barnen. På gården finns det mycket växtlighet och även fruktträd.

Det finns en fotbollsplan som ger möjlighet till organiserade lekar i stora grupper samt fotboll och andra bollekar. När vädret tillåter äter vi gärna vårt mellanmål utomhus.

Vi utforskar också vår natur som är precis utanför förskolans gränser och besöker även Backa Västergård där det finns bondgårdsdjur såsom hästar, kor och får.

Vår utegård utvecklas ständigt och nu står vi inför nya förändringar för att skapa mer miljöer för aktiviteter.

Pedagoger i olika team arbetar på förskolan

På förskolan arbetar pedagogerna i olika team där förskollärare och barnskötare ingår. Vi har en administratör/ekonomibiträde, en utvecklingsförstärkare, och en kokerska. Kök-, lokalvårds-, och vaktmästeritjänster köps in av Fastighetsservice som också tillhör stadsdelen Norra Hisingen. Köket är ett tillagningskök där all mat tillagas av vår kokerska.

En dag på förskolan

En dag på förskolan innehåller lek, lärande och omsorg. Genom att organisera dagen efter barnens behov och intressen, varvas aktiviteter, lek och utomhusvistelse. I vårt projekterande arbetssätt tar vi tillvara på barns nyfikenhet och kreativitet där vi skapar möjligheter för barnen att utforska och undersöka. Vi är ute någon stund varje dag.

Några hålltider

  • Frukost serveras 8.15
  • Lunch serveras från 11.00
  • Mellanmål klockan 14.30
  • Dagens första och sista timma är vi tillsammans på en hemvist.

Vi uppmärksamma flera kulturer och traditioner kring jul, påsk midsommar och förskolans dag etc.

Våra värdeord

I vår verksamhet lägger vi extra fokus på våra värdegrundsord trygghet, glädje, nyfikenhet och respekt.

Pedagogik och profil

I Norra Hisingen arbetar vi med förskolan som en plats för demokrati och delaktighet. Alla förskolor har som mål att arbeta med projektorienterat och pedagogisk dokumentation för att öka barnens inflytande över sitt lärande. 

Vi arbetar utifrån de styrdokument som råder, Läroplan för förskolan, LPFÖ 98 rev.10. Den är, tillsammans med skollag och de lokala politikernas mål, det som styr förskolans innehåll. Göteborgs stads verksamhetsidé för förskola och skola lyder: 

  • Barnen inre motivation och lust att lära
  • Delaktighet och medskapande
  • Helhetssyn

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett sätt att följa barns lärande och de processer som är igång med bland annat foto, film, observationer och reflektioner tillsammans med barn, föräldrar och kollegor. Ett sätt att se och utveckla kvalitén i förskolan.

Alla ska ges möjlighet att delta och bidra till förskolans utveckling. Alla har rätt att uttrycka sin åsikt och vågar säga vad de tycker och tänker och känner sig som en viktig tillgång och resurs i förskolan. Barn utforskar och lär tillsammans med andra barn, vuxna och i miljöer och sammanhang där de utmanas och prövar sina förmågor. Vi ska se till att det finns erbjudanden och material som DRAR barn till sig – Man skapar ny vänskap och nya relationer som ej är kopplat till kön

Vi har ett utvecklat och nära samarbete med förskolor i norra Italien där både pedagoger, chefer och politiker har erfarenhetsutbyten. Pedagogiskt utbyte/ Resa i lärande ger en möjlighet att utbyta och utbilda sig både på studieresor och genom besök på andra förskolor i stadsdelen.