Vår skola

Rävebergsskolan är en liten skola med trivsam inomhusmiljö. Alla lokaler ligger i en och samma byggnad; klassrum, slöjdsal, bibliotek och idrottshall. Här finns även skolans kök. Eleverna får sin lunch serverad i klassrummen, vilket skapar en lugn och trevlig matsituation.

Rävebergsskolans fritidshem - en plats för alla!

Som komplement till skolans undervisning finns Rävebergsskolans fritidshem, där barnen får utveckla social kompetens, lek och skapande. 

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla elever känna sig trygga. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kontakta skolan för att få planen.