Foto: Davide Panzino

Vår förskola


Välkommen till vår omsorgsfulla och stimulerande förskola med 4 avdelningar som väntar på att utforskas och inspirera era små äventyrare! Vi är stolta över att erbjuda en inkluderande och engagerande miljö för barn i åldrarna 1 till 5 år.

Våra dagar innehåller en härlig balans mellan aktiviteter både utomhus och inomhus. Vi strävar efter att vara utomhus så mycket som möjligt och låter barnen utforska naturen och få frisk luft. Planerade aktiviteter kombineras med barnens egna önskemål och ger även utrymme för spontanitet.

Hos oss tillbringar vi en del av dagen på vår stora, fina gård. Gården är utmanande och det finns mycket att göra, barnen kan gunga, klättra i klätterställningen och åka rutschkana. En del av gården är asfalterad vilket passar utmärkt för att cykla på men vi har också stora gräsytor. 

Avdelningar och personal 

Vi har två avdelningar för de yngsta barnen i åldern 1–3 år, på nedre plan. Avdelningarna är skapade med omsorg och anpassade för att stödja varje barns unika utveckling och behov. På övre plan finns två avdelningar för de äldre barnen i åldern 3–5 år, där vi fortsätter att erbjuda en uppmuntrande atmosfär för lärande och kreativitet. 

På alla våra avdelningar arbetar erfarna förskollärare och barnskötare som brinner för att stödja barnens utveckling på bästa möjliga sätt. Deras närvaro skapar en trygg och inspirerande miljö där varje barn kan känna sig sedda och hörda.  

Pedagogik 

Vårt arbetssätt och förhållningssätt utgår från läroplanen för förskolan. Vi pedagoger är medupptäckare med barnens intresse och nyfikenhet som utgångspunkt och låter detta navigera oss i vår verksamhet. Genom att ta vara på barnens nyfikenhet lägger vi grunden samt uppmuntrar till ett fortsatt lustfyllt lärande. Vår vision är att pedagoger och barn ska ha roligt tillsammans och på så sätt skapa förutsättningar för fortsatt lärande. 

Vårt främsta mål är att varje barn ska känna sig sedd och få en meningsfull dag på förskolan. Genom att erbjuda en balanserad mix av lek, lärande och omsorg skapar vi en trygg och inspirerande miljö där varje barn kan växa och utvecklas på sina egna villkor. 

Vi utgår från barnens tankar när vi planerar vår pedagogiska verksamhet. Vi fokuserar på lek, naturupplevelser, rörelse och hälsa, kreativt skapande, medbestämmande och samarbete. Vi leker och lär tillsammans, både barn och vuxna, inne och ute. Därför får vi naturligt in språkutveckling, matematik, naturkunskap, teknik mm i vardagen.

Vi lägger särskild vikt vid språkutveckling, vilket är en grundläggande del av vår pedagogik. Genom att erbjuda varierande och berikande språklekar och aktiviteter stödjer vi barnens kommunikation och språkfärdigheter på olika nivåer. Just nu pågår ett utvecklingsarbete och utbildningsinsats för samtliga pedagoger inom enheten som baseras på språk och kunskapsfrämjande arbetssätt. 

Demokrati och värdegrundsarbete är en viktig del av vår förskola. Vi strävar efter att skapa en inkluderande och respektfull miljö där varje barn lär sig att förstå och uppskatta olikheter samt utvecklar grundläggande värderingar som empati och medkänsla. 

Vi älskar äventyr och utforskande, och därför gör vi även utflykter till Krokängsparken som ligger nära, bibliotek eller andra utflyktsmål som kan vara intressanta. Dessa utflykter ger barnen möjlighet att lära sig om sin omgivning och skapa minnen som varar livet ut. 

Välkommen till vår förskola, där lärande, glädje och individuell utveckling står i centrum. Vi ser fram emot att få vara en del av era barns tidiga och viktiga utvecklingsår! 

Besök på förskolan

 Hör av dig till rektor via mejl om du är intresserad att besöka oss.