Foto: Oxelgatans förskola

Vår förskola

Vår förskola ligger i Påvelund, med närhet till både skog och hav. Här arbetar vi med att lägga grunden till det livslånga lärandet. Förskolans profil är inspirerad av äventyrspedagogikens strategi som bland annat bygger på lärande baserat på samarbete, upplevelse och den emotionella utvecklingen. Äventyrspedagogiken i relation till våra styrdokument går hand i hand och genomsyrar undervisningen på vår förskola.

Avdelningar och personal

Vi har tre avdelningar, en avdelning för yngre barn och två avdelningar för äldre barn. Här arbetar förskollärare och barnskötare tillsammans i arbetslag.

Pedagogik

Vår förskola använder sig av äventyrspedagogik som metod och verktyg för att arbeta med läroplanens mål. Äventyrspedagogiken handlar om att vi lär oss lättare genom spännande upplevelser vilket i sin tur blir ett sätt att se på undervisning och utveckling ur ett helhetsperspektiv. Syftet med denna metod är att integrera kunskap i olika ämnen med arbetet kring hälsa, på ett sätt som engagerar.

I äventyrspedagogiken arbetar vi med samarbets- och kamratövningar, kul-matte och sagoäventyret Kulimulien. I kamrat- och samarbetsövningarna utvecklas barnens sociala färdigheter, kort sagt en metod för att skapa goda kamratrelationer. 

Barn i skog tittar på en konstgjord uggla.

Utgångspunkten är en bakgrundsberättelse om sagolandet Kulimulien. Barnen får besöka Kulimulien och där träffa sagofigurerna. Med rekvisita skapas ett litet sagoland i en skogsdunge. När barnen besöker Kulimulien får de små uppgifter och uppdrag av sagofigurerna. Uppdragen kopplas till teman som barnen arbetar med och våra läroplans mål vävs in. För att kunna lösa uppdraget så behöver barnen ta reda på saker och träna praktiskt med konkret material. Det gör barnen på förskolan och när barnen besöker Kulimulien nästa gång så redovisar de uppgifterna för sagofigurerna och gör sagofigurernas uppdrag.

Sagofigurerna kan besöka barnen på förskolan och ge barnen uppgifter och uppdrag där. Det är ett utbyte mellan sagofigurerna och barnen som blir ett flerårigt kunskapsprojekt.

”När barnen får göra spännande uppdrag blir de hjältar och det tänds stjärnor i deras ögon." Äventyrspedagogik  Logotype för äventyrspedagogik.

Teknik utvidgar barns lärande

IKT står för Information och kommunikationsteknik. I förskolan innebär det att vi arbetar med olika tekniska hjälpmedel för att utvidga barnens lärande och för att kunna tillgodose barns individuella intressen och inlärningsmetoder. Sådana hjälpmedel kan till exempel vara surfplattor och datorer.

En dag på förskolan

Vi är tillsammans på en avdelning på morgonen där även drop-in-frukost serveras för de barn som har behov. Efteråt delar vi upp oss på respektive avdelning.

Under förmiddagen har vi olika aktiviteter som samling, projektarbete, är ute på gården eller i närmiljön. Ibland åker vi i väg och besöker ett museum eller en teater.

Lunch äter vi klockan 11.30. Efter lunchen har vi vila. På vilan läser vi ofta böcker som är anpassade efter barnens åldrar. De barn som är i behov av sömn, sover efter lunchen. Efter vilan har vi lugna aktiviteter som målning, pyssel eller byggande. Det kan vara både planerade aktiviteter eller sådant som vi gör spontant.

Mellanmål äter vi klockan 14.30. Efter mellanmålet får barnens intressen styra valet av aktivitet. Vi tycker det är viktigt att vara utomhus en del av dagen. Därför är vi ute oavsett väder.

Inomhusmiljön är anpassad efter barnens intressen

Förskolan är byggd på 1970-talet. Våra lärmiljöer är i ständig förändring. Vi utvärderar, utvecklar och förändrar ständigt inomhusmiljön efter barnens önskemål och intressen.

Rolig och inspirerande gård

Vi använder vår gård till många olika aktiviteter. Vi har ett stort förråd med lekmateriel som till exempel cyklar, spadar och bilar. För att göra gården roligare och ännu mer inspirerande kartlägger vi pedagoger, tillsammans med barnen, vilka önskemål och behov
som finns.

Den underbara närmiljön med av hav och skog använder vi oss ofta av i vårt lärande. Vi har också bra buss- och spårvagnsförbindelser som vi ofta använder för att ta oss till stadens kulturutbud.