Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Vi strävar efter att alla barn ska bli sedda och bekräftade, och barnen deltar själva i utformningen av vår temabaserade pedagogik där färg och form, dans och musik spelar en viktig roll. Förskolan ligger mitt bland villorna i Hagen.

Avdelningar och personal

Förskolan ligger i ett äldre hus, i ett lugnt villaområde, med närhet till skog och hav. På förskolan finns fyra avdelningar. Avdelningarna är anpassade. Här arbetar både barnskötare och förskollärare. Maten lagas på förskolan av vår kock. En stor del av råvarorna är ekologiska.

Pedagogik

Vi arbetar temainriktat med ett gemensamt tema som går som en röd tråd genom verksamheten. Vi får in läroplanens alla mål på ett utmanande, utvecklande och lustfyllt sätt, där barnen bestämmer vad i temat som ska vara i fokus. Genom temat arbetar vi med skapande i färg och form, dans, rytmik, drama, sång och musik.

Vi utgår från det kompetenta barnet och lägger stor vikt vid att alla ska bli sedda och bekräftade. Vi arbetar ständigt med barnens sociala samspel och vi vill att alla barn ska känna sig trygga och trivas.

En viktig del i lärandet är att det sker på ett lustfyllt och lekfullt sätt. Vi vill skapa en verksamhet där barnen utvecklas och lär genom att vi har roligt tillsammans. Det är viktigt att barnen känner sig stolta över sig själva och vi arbetar mycket med barns självständighet och ger dem möjlighet att ta eget ansvar.

Utmanande gård

Vi har en rolig och utmanande förskolegård, med grönområden, buskar, sandlådor, gungor och lekredskap. Barnen har inflytande över hur de vill att deras gård ska se ut.

En dag på förskolan

Dagarna kan se olika ut, men följer en viss struktur. På förmiddagen har vi aktiviteter i form av samling, utevistelse, skapande verksamhet och utflykter. Efter lunch har vi vila och lugna aktiviteter. Under eftermiddagen äter vi mellanmål och har sedan tid för lek inne eller ute.

Vi leker på vår gård varje dag och utforskar ofta vår närmiljö såsom skogen, havet, lekplatser. Vi besöker även olika kulturella besöksmål. Under dagarna arbetar vi med vårt tema.

Vi uppmärksammar olika högtider, till exempel firar hela förskolan midsommar tillsammans. Vi fångar ofta upp det som händer runt omkring oss och springer Bamselopp och har maskerad ihop.