Foto: Lisa Johansson

Vår förskola

Östra Keillersgatan 3 förskola ligger i området Ramberget i Lundby med närhet till naturen. Förskolan består av två avdelningar.

Avdelningar och personal  

Förskolan består av två avdelningar. Arbetslagen består av utbildade förskollärare, barnskötare och förskoleassistenter.

Vår pedagogik

Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan, där barns lärande och meningsskapande främjas i en lekfull och omsorgsfull miljö. Där handlingar och situationer är avsedda att utveckla och fördjupa barnens förståelser, kunskaper och färdigheter.

Vi arbetar med barnet i centrum, där barnens trygghet och rätt till såväl kroppslig som personlig integritet är i fokus.

Vi arbetar för att skapa samspelande atmosfärer som kännetecknas av acceptans, lyhördhet, närvaro. Barnen får möjlighet att utforska och upptäcka sin omvärld utifrån sina behov, intressen och förutsättningar.

Vi tar vara på den vackra naturen runt omkring oss och använder den som ett naturligt inslag i vår verksamhet. Vi är ute varje dag i alla väder. Under utevistelsen uppmuntrar vi barnen till rörelse med olika material. Genom leken utmanar och stöttar vi bland annat barnens sociala utveckling, fantasi och matematiska tänkande.

På förmiddagen har vi ofta samling där vi sjunger, dansar, leker eller experimenterar. Vi erbjuder också aktiviteter som kan vara skogsutflykt, temaarbete, tvärgrupper eller barnens egna val av aktivitet. Ibland går vi på utflykter i närområdet som Ramberget, Keillers park eller Flunsåsparken. Efter lunchen vilar barnen eller har lässtund och lugna aktiviteter.

Inskolning

Vi arbetar med föräldraaktiv inskolning på vår förskola. Genom denna får du som förälder möjlighet att tillsammans med ditt barn i lugn och ro skolas in i förskolans verksamhet. Med föräldraaktiv förskola menas att du som förälder är med på förskolan de tre första dagarna och gör allting tillsammans med ditt barn, som till exempel hjälper barnet vid maten, vilan och påklädning. De efterföljande dagarna av inskolningens 14 dagar är ditt barn på förskolan utan dig som förälder. Under denna tid är det viktigt att du som förälder är tillgänglig om barnet behöver bli hämtat tidigare. I samarbete med dig som förälder anpassar vi inskolningen efter just ditt barns behov. Det viktigaste med inskolningen är att vi skapar kontakt, att du som förälder känner dig trygg med att lämna ditt barn hos oss samt att du får en inblick i vår verksamhet.

Välkommen på besök

Sista fredagen varje månad klockan 9.30–10.00 har vi visning av vår förskola. Innan besöket vill vi att du ringer till förskolan och bokar tid.

Kontakta oss