Foto: Lisa Johansson

Vår förskola

Östra Keillersgatan 3 är en mindre förskola som består av två avdelningar. Under tiden som vår förskola renoveras är vi på Rosenapelgatan 22 förskola.

Avdelningar och personal  

Hos oss finns cirka 36 barn som är uppdelade på två avdelningar; Månen 1-3 års avdelning och Solen 3-5 års avdelning. Här arbetar 6 medarbetare, både förskollärare och barnskötare, varav några av oss är flerspråkiga. 

Vår pedagogik

På Östra Keillersgatans förskola arbetar vi efter förskolans läroplan med barnens intresse som grund.

Vi tar vara på den vackra naturen runt omkring oss och använder den som ett naturligt inslag i vår verksamhet. Vi är ute varje dag i alla väder. Under utevistelsen uppmuntrar vi barnen till rörelse med olika material. Genom leken utmanar och stöttar vi bland annat barnens sociala utveckling, fantasi och matematiska tänkande.

Vi vill att vår förskola ska rusta barnen till att möta världen med följande i sin ryggsäck:

  • självständighet
  • respekt för människa och natur
  • känna att alla människor har lika värde
  • förmåga att bemöta andra människor och sig själva med respekt
  • empati och vilja att hjälpa andra.

En dag på förskolan

På förmiddagen har vi ofta samling där vi sjunger, dansar, leker eller experimenterar. Vi erbjuder också aktiviteter som kan vara skogsutflykt, temaarbete, tvärgrupper eller barnens egna val av aktivitet. Ibland går vi på utflykter i närområdet som Ramberget, Keillers park eller Flunsåsparken. Efter lunchen vilar barnen eller har lässtund och lugna aktiviteter.

Inskolning

Vi arbetar med föräldraaktiv inskolning på vår förskola. Genom denna ges du som förälder möjlighet att tillsammans med ditt barn i lugn och ro skolas in i förskolans verksamhet. Med föräldraaktiv förskola menas att du som förälder är med på förskolan de tre första dagarna och gör allting tillsammans med ditt barn, som till exempel hjälper barnet vid maten, vilan och påklädning. De efterföljande dagarna av inskolningens 14 dagar är ditt barn på förskolan utan dig som förälder. Under denna tid är det viktigt att du som förälder är tillgänglig om barnet behöver bli hämtat tidigare. I samarbete med dig som förälder anpassar vi inskolningen efter just ditt barns behov. Det viktigaste med inskolningen är att vi skapar kontakt, att du som förälder känner dig trygg med att lämna ditt barn hos oss samt att du får en inblick i vår verksamhet.

Välkommen på besök

Du är alltid välkommen att besöka oss sista fredagen i varje månad. Innan besöket vill vi att du ringer till förskolan, till avdelningen Månen, och bokar tid. Telefonnummer hittar du under fliken "kontaktuppgifter" högre upp på denna sida.