Vår förskola

På Örtugsgatan 2 byggs en ny förskola som ska vara klar i maj 2021. Förskolan kommer att ha fyra avdelningar med eget tillagningskök och fin gård för lek. Byggnaden är i två plan och den ligger 500 meter från Axel Dahlströms torg.