Vår förskola


Förskolan Örtugsgatan 2 öppnade 2021. Förskolan har plats för fyra avdelningar med eget tillagningskök och fin gård för lek. Byggnaden är i två plan och ligger 500 meter från Axel Dahlströms torg.

Om förskolan

Förskolan Örtugsgatan öppnade 2021 och består av två våningar. Våra öppna ytor ger möjlighet till olika aktiviteter. De stora ateljéerna inbjuder till skapande i olika material. Barnens intressen och intentioner tas tillvara när vi utformar miljön och bestämmer aktiviteter.

Med vår vision ”Alltid Bästa Möjliga Möte” vill vi att vår verksamhet ska genomsyras av bra möten. Vårt förhållningssätt är att alltid ha barnens bästa för ögonen, att känna empati och att ha respekt och ödmjukhet i relationerna. Vi är lyhörda och ödmjuka inför att alla barn är och lär på olika sätt. 

Utemiljön

Gården inbjuder till lek och utmaningar som att klättra, hoppa och balansera, samt kreativ sandlek och mycket annat kul. Vi har också skapandeaktiviteter utomhus.

Förskolans moderna gård inbjuder till lek och utforskande av utemiljön. Vi är ute varje dag och de yngre barnen sover alltid utomhus i sina egna vagnar.

Pedagoger med bred kompetens

På förskolan arbetar pedagoger i blandade åldrar och med bred kompetens. Vi använder olika IT-verktyg som ett naturligt inslag i barnens vardag som hjälp- och kommunikationsmedel.

Föräldradialog och delaktighet

Vi på förskolan Örtugsgatan 2 arbetar för att ha en öppen dialog med både barn och vårdnadshavare, där alla ska känna sig hörda. Varje barn har en egen loggbok där vårdnadshavare kan följa sitt barns utveckling, men även bli delaktiga i sitt barns vardag.