Om öppen förskola

Öppna förskolan är en mötesplats för familjer med barn i åldern 0–6 år. Här arbetar utbildade pedagoger som kan ge dig stöd i ditt föräldraskap. På några öppna förskolor i Göteborgs Stad har vi riktade tider till vissa grupper.

Det här är öppen förskola

Barn 0–6 år är välkomna i sällskap av vårdnadshavare eller annan vuxen. Du som vuxen ansvarar för ditt barn och ni deltar i verksamheten tillsammans. Här kan du träffa andra barn och vuxna för att leka, skapa och sjunga tillsammans eller bara vara.

Vi erbjuder aktiviteter där du tillsammans med ditt barn väcker barnets nyfikenhet och lust att lära. Besök hos oss fungerar som förberedelse för förskola.

Öppna förskolan är gratis.

Bra att veta inför ditt besök

Vi välkomnar alla som är friska och symtomfria. Tillsammans behöver vi göra vad vi kan för att minska risken för smittspridning av virus och andra sjukdomar, till exempel vara noga med att tvätta händerna.

Kaffe och te finns att köpa på öppna förskolan. Som besökare får du gärna ta med dig eget mellanmål, men du måste se till att det inte innehåller nötter, jordnötter, mandel eller sesam, på grund av allergier. 

Familjecentrerat stöd

Vi som arbetar på öppna förskolan har pedagogisk utbildning. Vi kan ge dig råd och stöd i ditt föräldraskap.

På öppna förskolan arbetar vi familjecentrerat. Det innebär att vi samarbetar med bland annat barnmorskemottagning, barnavårdscentral (BVC), förebyggande socionom och bibliotek. Dessutom erbjuder vi kurser och rådgivning, bland annat om föräldraskap.

Läs mer om vilket föräldraskapsstöd som finns i ditt område på goteborg.se/foraldrastod.

Riktade tider 

På några öppna förskolor har vi riktade tider till vissa grupper.