Om oss


NxtGenGbg samlar alla de insatser som arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborg gör för att öka sysselsättningen bland unga vuxna i Göteborg. Kanske har du blivit uppsagd och behöver nu utökad kompetens för hitta nästa jobb. Eller så behöver du hjälp att få in en första fot på arbetsmarknaden. Oavsett din situation eller utgångspunkt är det vårt uppdrag att se till att fler unga göteborgare kommer ut i utbildning, praktik eller jobb.

Vad erbjuder vi dig som arbetssökande?

Vi anordnar flera typer av insatser som syftar till att ge dig arbetslivserfarenhet och värdefull kompetens som efterfrågas av olika branscher i behov av arbetskraft. Målet är att rusta dig med förkunskaper som gör dig konkurrenskraftig på framtidens arbetsmarknad.

Vi erbjuder flera typer av insatser, bland indelade i tre olika kategorier:

  • Grundläggande
  • Branchsspecifika
  • Coachande

En del av arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborg

Bakom NxtGenGbg står arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborg. Vi ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen, särskild utbildning för vuxna samt anordnar arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att främja sysselsättningen i staden.

Läs mer om förvaltningen arbetsmarknad och vuxenutbildning, dess uppdrag och verksamhet.