Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan har idag cirka 140 platser för barn i åldern 1-5 år. Vi arbetar i fyra större block som delas in i mindre åldershomogena grupper under större delen av dagen. I varje block finns både förskollärare och barnskötare. Vi har dessutom förmånen att ha utbildade ateljéristor i verksamheten. På vår enhet har vi också en pedagogista som arbetar med utvecklingen av våra pedagogiska processer tillsammans med pedagogerna.

Arbetssätt

På vår förskola arbetar vi aktivt med att ditt barn ska känna sig delaktigt och tryggt.

Vår inspiration är hämtad från Reggio Emilia filosofin, där barnet står i centrum för sin egen utveckling. Vi arbetar för att barnen ska vara delaktiga i en verksamhet som är spännande, kreativ, lockande och utmanade. Pedagogerna ska vara goda förebilder som lyssnar, inspirerar och utmanar barnen vidare. Barnen erbjuds många olika möjligheter till lärande, och möts i sina egna intressen.

Vi vill också att ditt barn ska känna nyfikenhet och tillförsikt inför nya utmaningar och känna tillit till sin egen kompetens Vår pedagogiska miljö bygger på barnens intressen och ska vara genomtänkta, inspirerande och föränderliga. De ska också vara anpassade utifrån barnens olika åldrar, förutsättningar och behov.

Mat

Köket på vår förskola lagar varje dag god och hälsosam mat från grunden. Köket strävar efter att använda naturliga livsmedel med så lite tillsatser som möjligt. I dagsläget kan vi stoltsera med att cirka 80 procent av inköpen består av ekologiska råvaror, vi har även ett varierat grönsaksutbud!