Foto: Lo Birgersson

Vår förskola


Eftersom vi finns mitt i grönområdet Hisingsparken gör vi ofta utflykter till olika delar av parken. Hos oss har vi tre barngrupper i välanpassade lokaler med ljuddämpande inredning. Vi jobbar hälsofrämjande på olika sätt, både psykiskt, fysiskt och socialt.

Barngrupper och personal

På förskolan går det omkring 40 barn i åldrarna ett till fem år. Barnen är indelade i tre grupper, efter ålder – Blåmesar, Rödhakar och Gulsparvar. Personalen arbetar två och två och följer varsin grupp i ett läsår.

Lokaler och utemiljö

Förskolan byggdes 2009 och är tillgänglighetsanpassad. Vi har bland annat ljuddämpande bord, tak och golv för ett behagligare inomhusklimat.

På vår gård finns möjligheter till både lugna och fartfyllda lekar för barnen. Det finns varierade lärmiljöer, som sandlåda, klätterställning, gungor, träskepp och trädpartier. Vi har också ytor som möjliggör exempelvis cykling och bollek. Vi har även en liten odling på vår gård, så att barnen ska kunna följa hela odlingsprocessen från frö till färdig växt.

Förskolan ligger mitt i Hisingsparken där det finns välgjorda lekplatser, naturliga bäckar och skogspartier. Tack vare förskolans läge i parken blir den omkringliggande naturen en självklar arena att besöka.

Pedagogik

Vi arbetar hälsofrämjande, det betyder att vi stärker det välfungerande och positiva. Vi strävar efter att både personal och barn upplever känsla av sammanhang, att ”jag vet, jag kan och jag vill”. Vi tror att när ett barn får göra det som hen tycker är roligt och meningsfullt skapas situationer som främjar lärande. Vi arbetar dagligen med barnens delaktighet och inflytande. Vi tror vidare att barn som förstår vad och varför lättare kan ta till sig nya kunskaper och förmågor.

Vi vill att barnen ska lära känna sig själva, förstå alla sina sidor och få verktyg för att hantera sina känslor och sina relationer till andra. Vi lägger stor vikt vid den egna individens styrka genom att arbeta för barnets självkänsla, självförtroende och sin rätt till egna uppfattningar.

En del av vår vision är att förskolan ska vara en plats där barnens bästa alltid kommer i främsta rummet och där varje barn och pedagog känner sig välkommen, trivs, utvecklas och har roligt.

Enligt Läroplanen för förskolan arbetar vi mot målen kring normer och värden, helhet och allsidighet, matematik, skapande, kommunikation, naturvetenskap och teknik, lek, kropp och hälsa, barns delaktighet och inflytande samt samarbetet mellan förskola och hem och mellan förskola och förskoleklass.

Utbildning och lärande sker i alla situationer under hela dagen, både i de planerade och spontana stunder som uppstår.

En dag på förskolan

Dagen börjar med drop in-frukost under ungefär en timme på morgonen. Det innebär en lugn start på morgonen eftersom inte alla äter frukost samtidigt. Varje förmiddag innehåller en samling i barnets respektive grupp. Innehållet i samlingarna varierar och syftar till att samla ihop och låta barnen uppleva sig vara en viktig del i ett större sammanhang.

Under dagen växlar vi mellan barnens initierade lekar och vuxenstyrda aktiviteter. Vi strävar också efter en balans mellan mer fartfyllda och återhämtande aktiviteter. Hos oss sover barnen i egen vagn utomhus året runt, eftersom de håller sig friskare av det. Övriga vilar när de behöver det, till exempel med hjälp av en berättelse, ett pussel, en teckning eller något annat som sänker tempot.

Vi använder regelbundet vårt rörelserum där vi har möjlighet att låta barnen springa, klättra, hoppa, dansa, leka regelstyrda grupplekar med mera och även nyttja yogamattor till yoga och avslappning.

Varje grupp är ute vid minst ett tillfälle varje dag, på gården eller i Hisingsparken.

Här hittar du oss

Vi finns mitt i Hisingsparken i centrala Hisingen. Förskolan ligger intill Kärrdalsskolan som är en F–5-skola.

Besök på förskolan

Vill du komma och hälsa på? Kontakta oss på förskolan för att boka tid. Kontaktuppgifter hittar du här.

Telefon: 031-367 64 54 

Mobil: 0702-43 70 03