Vår förskola

Mölnesjögatans förskola ligger i norra Rannebergen. Det är en förskola med sjöutsikt. Vi har Vättlefjället och dess rika natur inpå knutarna och vi utnyttjar naturen så mycket det går. Förskolan ska renoveras och vår verksamhet flyttar därför till tillfälliga lokaler på Länkharvsgatan 3 i januari 2024.

Förskolan Mölnesjögatan består av fyra avdelningar: Solen, Trollebo, Tomtebo och Hattstugan. Vi strävar efter en samverkan mellan avdelningarna och att alla barn är all personals ansvar. Förutom förskollärare och barnskötare har vi en specialpedagog som delar sin arbetstid mellan förskolorna i området baserat på efterfrågan och behov.

Miljön är spännande

Vi vill att vår miljö ska vara utmanande, spännande och att den ska väcka barnens nyfikenhet. Vi har en härlig gård där vi kan dela upp barnen och bjuda in till en aktiv och fantasifull lek.

Förskolan arbetar för att lägga grunden till ett livslångt lärande där verksamheten ska vara lärorik, utmanande, glädjefull och trygg.

Barnens intressen är viktiga

Förskolan satsar mycket på språk och kommunikation där språkträning sker dagligen. Barnens intressen och önskemål ligger till grund för våra val av tema. Det kan handla om matematik, språkutveckling, skapande verksamhet, sång och musik men också naturvetenskap och utevistelse som är naturliga inslag i vårt dagliga arbete.