Foto: Lo Birgersson

Vår förskola


Förskolan Mölndalsvägen 29–33 finns från och med december 2023 på Burås Kyrkbacke 3 medan förskolan renoveras. Förskolan är stängd till renoveringen är klar.

Tre avdelningar i flerfamiljshus

Förskolan består av tre hemvister och ligger i bottenvåningen av ett flerfamiljshus. Här finns många små rum. Det ger möjlighet att dela in barnen i mindre grupper under delar av dagen, men också att skapa olika rum för olika aktiviteter. Lokalerna ska uppmuntra barnen till aktivitet och kreativitet.

Varje avdelning har exempelvis egen ateljé, byggrum och matsal. På en avdelning finns också ett ”sinnesrum”. Det är ett rum för avslappning med alla sinnen. Här kan barnen vila på stora kuddar och bland annat lyssna till musik.

Pedagogerna är medforskare

Förskolan är inspirerad av Reggio Emilia-filosofin som utgår från barnens intresse, förmågor och behov. Vi pedagoger tar vara på barnens nyfikenhet och utforskar tillsammans. Det kan vara något så enkelt och fascinerande som att släppa ner små stenar i en skål med vatten och se om de flyter. Vi är medforskande pedagoger som uppmuntrar barnen att ha ett utforskande arbetssätt med leken i fokus.

Barnen involveras i miljöarbetet

Här försöker vi också göra barnen miljömedvetna. Barnen involveras i miljötänket exempelvis genom att vara med vid sopsorteringen och se till att kranar inte lämnas droppande. Vi väcker lust att lära.

Lummig gård skyddad från buller

Förskolans gård ligger på en innergård, skyddad från trafik och buller. Gården delas med de boende i området och är stor, lummig och kuperad. Här finns mycket att göra. Gården utmanar barnen både i motorik och fantasi och den rika växtligheten gör det möjlighet för barnen att följa naturens växlingar.

Vi gör också mycket utflykter i närområdet, bland annat till närliggande skogen.