Foto: Lo Birgersson

Vår förskola


Förskolan Molinsgatan 23 ligger vid Kapellplatsen. Här arbetar vi med föränderliga lärmiljöer efter barnens behov och intressen.

Två hemvister

Här på förskolan Molinsgatan finns två hemvister, en för äldre barn och en för yngre. På förmiddagarna är barnen indelade i olika projektgrupper. Vi ser förskolan som ett hus där alla barn kan leka i alla rum och alla barn är trygga med varandra och med alla pedagoger.

Lokaler som uppmuntrar skapande

På förskolan arbetar vi med inspiration från Reggio Emilia-filosofin. Barnen möter en modern och spännande omgivning som är föränderlig och anpassad efter deras perspektiv. Miljön uppmuntrar till lek och lärande, exempelvis har vi låga möbler som är anpassade efter barnen så att de har möjlighet att utforska och leka själva utan att hjälp från en vuxen. 

Barnen involveras i miljöarbetet

Vi arbetar aktivt för att göra barnen miljömedvetna. Barnen involveras i miljötänket exempelvis genom att vara med vid sopsorteringen. Vi väcker barnen lust att lära.

Gångavstånd till flera parker

Förskolan ligger vid Kapellplatsen omgiven av andra läroanstalter. Alldeles intill finns flera grund- och gymnasieskolor och Chalmers. Det händer att vi får besök av skolelever som exempelvis uppträder för oss.

Vår gård används dagligen och vi har gångavstånd till lekplatser, parker och stadens kulturella utbud.

Viktigt med föräldraengagemang

En god dialog och ett gott samarbete med vårdnadshavare är viktigt, vi har föräldramöten och utvecklingssamtal kontinuerligt. 

På förskolans lärplattform Unikum samlar vi vår pedagogiska dokumentation. Där kan vårdnadshavare ta del av våra dagliga aktiviteter.