Vår förskola

Här kan du läsa mer om vår förskola och hur vi arbetar.

Avdelningar personal

Förskolan består av  två avdelningar med totalt cirka 40 barn. Vitsippan är en mindre avdelning där de yngre barnen går och på Blåsippan går äldre barn. Vi är sju pedagoger och barnskötare som tillsammans arbetar på förskolan. 

Miljöer för lärande och lek

På Minutgatans förskola är vi gärna ute. Gården är stor med många möjligheter till spännande lekar. Vi ändrar ofta i vår innemiljö  utifrån barnens intresse och miljön ska ge all barn möjligheter till att leka och utforska. Lokalerna är stora och rymliga med gott om plats för lek eller lugn och ro för den som behöver. 

Så arbetar vi på förskolan

Det är viktigt för oss är att det ska vara roligt för barnen att vara på förskolan. Vi är ofta ute i skogen och närområdet runt förskolan. De äldre barnen har tillgång till Ramsdalsskolans gymnastiksal  en dag i veckan

Vi arbetar mycket med språk  och vi tar till vara på personalens olika språkkompetenser.

Arbetar utifrån Reggio Emilia

Vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia-inriktat förhållningssätt. Det innebär att vi tror på det kompetenta barnet och utgår ifrån barnets intresse och med nya utmaningar ger vi dem förutsättningar att lyckas, från inskolning till utskolning.

Vi arbetar för en bättre miljö

Förskolan är miljödiplomerad och vi jobbar aktivt med att medvetandegöra vikten av en hållbar miljö. Vi är  bland annat med i projektet hållbara måltider. Barnen är aktivt med i miljöarbetet och kan påverka. 

Maten lagas på förskolan

Maten lagas på förskolan och är näringsrik och råvarorna är ofta ekologiska. Självklart erbjuder vi specialkost till de barn som behöver