Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola


Förskolan har nära till grönområden som vi ofta besöker. Vi arbetar med Hållbar utveckling och ser det som viktigt att vi är ute varje dag.

Nio avdelningar i tre olika hus

Förskolan är fördelad i tre olika hus med nio avdelningar för yngre barn cirka 1-3 år och äldre barn cirka 3-5 år. Vi har tillgång till fyra olika gårdar. 

En dag på förskolan

När barnen kommer till förskolan tidigt på morgonen tar vi emot på avdelningen Röd i det stora huset.
Halv åtta öppnar alla avdelningar och klockan åtta serverar vi frukost på respektive avdelning. 
Mellan klockan nio och elva delas barnen in i olika grupper som ägnar sig åt olika aktiviteter. De arbetar med sitt tema/projekt med läroplanens olika delar som till exempel språk, matematik och naturvetenskap som grund.
Vid elvatiden är det dags för lunch. Efter lunchen är det sovstund för de som behöver det och läsning för de andra. Klockan halv tre äter vi mellanmål och därefter är det lek ute och inne.

Alla arbetslag har reflektionsmöte/avdelningsplanering tillsammans varje vecka för att nå så hög kvalitet som möjligt på verksamheten och dessa sker på måndagarna.

Språket i fokus

Vi tror att ett väl utvecklat språk bidrar till att barnen klarar sig bra i skolan i framtiden. Därför arbetar vi aktivt med att utveckla arbetssätten kring barns språkutveckling. En viktig del i detta är att vi i personalen bemöter barnens olika språk och kulturer med nyfikenhet.

Besök förskolan

Om du vill besöka och se förskolan så kontakta rektorn via mejl och boka en tid.